Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2019

Nachtigall
Reposted fromzelbekon zelbekon viaregcord regcord

June 05 2019

Nachtigall
Reposted fromkelu kelu
Nachtigall
Reposted fromDennkost Dennkost

October 25 2018

Nachtigall
0506 5ae5
Reposted fromxanth xanth
Nachtigall
0148 6a48
Reposted fromfungi fungi viazelbekon zelbekon

May 29 2018

Nachtigall
9908 8012 500
Reposted fromseaweed seaweed viaMatalisman Matalisman

November 23 2017

Nachtigall

Line Rider - Mountain King

Reposted fromvolldost volldost

November 03 2017

Nachtigall
5086 fe31 500
Reposted fromtfu tfu

June 14 2017

2294 ff99 500

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromllaevateinn llaevateinn

June 13 2017

Nachtigall
Reposted fromkaiee kaiee

March 10 2017

Nachtigall
2264 344b 500
Reposted fromzelbekon zelbekon

July 06 2015

Nachtigall
1752 2793
Reposted fromewaryst ewaryst

July 05 2015

Nachtigall
Reposted fromFukuron Fukuron viaKik4s Kik4s

June 20 2015

Nachtigall
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier
Nachtigall
Reposted fromkauah kauah

June 19 2015

Nachtigall
9992 096c 500
united Europe
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

June 13 2015

Nachtigall
3298 6ac4 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock

June 12 2015

Nachtigall
Reposted fromgreensky greensky

June 04 2015

Nachtigall

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom

April 07 2015

6476 ecfd
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl